Bahçeşehir Gölet projesi için Danıştay'dan karar: İhale işlemi iptal.Vatana İhanetten Yargılanmalılar ...

İstanbul’da 2015 yılından beri gündemde olan ve alınan mahkeme kararlarına rağmen yeşil alana inşa edilen Bahçeşehir Gölet Projesi için yargıdan bir karar daha çıktı. Danıştay, Başakşehir Belediyesi’nin parselleri hasılat paylaşımı yöntemi ile satmak için açtığı ihaleyi iptal etti.

Bahçeşehir Gölet projesi için Danıştay'dan karar: İhale işlemi iptal.Vatana İhanetten Yargılanmalılar ...
02 Ağustos 2022 - 12:57

Alınan mahkeme kararlarına rağmen proje tamamlanıp proje hayata geçirildi ancak yargıdan bir iptal kararları gelmeye devam ediyor.

Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri, gölet bölgesinde parsellere hasılat paylaşımı ile rekreasyon projesi yaptırılması için 2015 yılında belediye tarafından yapılan satış ihalesinin iptali için dava açmıştı.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, 2016 yılında verdiği kararda ihale işlemini usule ve hukuka uygun bularak davayı reddetmişti. Karar temyiz edilmişti.

Davacılar, ihale konusu taşınmazların tapu kayıtlarında satılamayacağına ilişkin şerh bulunmasına rağmen satılmasının hukuka aykırı olduğunu belirtmişlerdi.

“HUKUKİ İSABET BULUNMAMAKTADIR”

Temyiz başvurusunu karara bağlayan Danıştay 13. Dairesi, temyizi kabul ederek İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin ret kararını bozdu.

15 Haziran 2022 tarihinde oybirliği ile alınan karar doğrultusunda dava konusu ihale işleminin iptaline de karar verildi.

Kararda daha önce bölgenin imar planları için verilen iptal kararlarına atıf yapılarak “Rekreasyon ve Dere Islahı Projesinin dayanağını oluşturan 2013 ve 2018 tarihli imar planlarının yargı kararlarıyla iptal edildiği ve bu kararların kesinleştiği anlaşıldığından, dava konusu ihale işleminde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır” denildi.

“BELEDİYE GÖLETİ ESKİ HALİNE GETİRSİN”

Bahçeşehir Gölet Gönülleri adına yapılan açıklamada şöyle denildi:

*Bahçeşehir Gölet’teki hukuksuz ihale, inşaat ve imar planları her seferinde hukuk engeline takılıyor, belediyenin hukuksuz işlemleri yargıdan dönmeye devam ediyor.

*Gölet inşaatının hukuksuzluğu, yargı eliyle bir kez daha tespit edilmiştir. Bu aşamada görevini yerine getirmeyen belediye ve yetkili birimleri, mahkeme kararlarını uygulamaya, göleti eski haline getirmeye çağırıyoruz.

*Mahkeme kararlarını yerine getirmemek suçtur. Bu hususta tüm Bahçeşehirlilerin tazminat davası açma hakkı saklıdır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum